2890 Tata, Kossuth tér 10-11. | Telefon: (34) 586-576 | Email: | OM kód: 201217 Régi weblap | Facebook | YouTube
Tatai Református Gimnázium

Nyílt napok

Kiemelt

Hitélet

A Biblia tanítása szerint minden gyermek Isten ajándéka – nemcsak a család számára, hanem az egész világ számára. Éppen ezért mi is így tekintünk a hozzánk érkező diákokra, és abban a négy illetve hat évben, amit nálunk töltenek, igyekszünk ehhez méltóan foglalkozni velük.

Nem csupán a teljesítményre figyelünk, hanem az embert is nézzük, azt, ami a jegyek, eredmények mögött van. Meggyőződésünk, hogy a mai világban nem csupán a tárgyi, szellemi tudás lényeges, hanem a lelki egészség, rátermettség is. Tapasztaljuk, hogy a jó és magasfokú teljesítmény tartósan csak akkor valósul meg, ha lelkileg is rendben vannak a diákjaink. Arra törekszünk, hogy gimnáziumunk elvégzése után ne csupán sikeres érettségi és felvételi legyen a kezükben, hanem megkapjanak minden útravalót ahhoz, hogy lelkileg egészséges és boldog felnőttek legyenek.

Meggyőződésünk szerint a lelki élet része az Istenbe vetett hit, ami hatalmas segítség minden terén az életnek. Egyetértünk Kálvin Jánossal, aki azt mondja, hogy

„Egész bölcsességünk… két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből.”

Ezért iskolánkban a magyar református iskolák hagyományainak megfelelően a szellemi tudás megszerzése mellett szeretnénk diákjainkat keresztyén hitre, a Biblia útmutatása szerint tisztességre, erkölcsi tartásra, önálló gondolkodásra nevelni. Erősíteni kívánjuk a családhoz, egyházhoz, nemzethez való kötődést. Ez sokféle módon valósul meg a tanév során.

Minden tanévet az évnyitó és évzáró istentisztelet keretez, ezzel is kifejezve, hogy Istennel indulunk, és a végén neki adunk hálát a megtett útért. Szalagtűző és ballagási ünnepségünk rövid áhítattal kezdődik, amiben Isten vezetése, segítsége hangzik el végzőseink felé.

Az iskolai hitélet meghatározó alkalma a mindennapos reggeli tízperces áhítat, amikor tanárok és diákok együtt hallgatják Isten bátorító, a naphoz erőt adó, útmutató szavait.

A felekezetek szerinti heti két hittanóra lehetőséget ad arra, hogy a Biblia tanításait diákjaink megismerjék, és a különböző életkérdésekre együtt választ találjunk. Ezeken az órákon minden előkerül, ami a tanulók életét érinti: pályaválasztás, párkapcsolat, önismeret, társadalmi kérdések, kapcsolati nehézségek, szórakozás. Arra törekszünk, hogy diákjaink megtanuljanak felelősségteljesen élni, számolva döntéseik következményeivel, és önállóan gondolkodjanak az őket körülvevő világ eseményeiről, dolgairól.

A lélek ápolásának fontos része a vasárnapi istentisztelet illetve mise látogatása. Hetente egyszer ünnepibb körülmények között meg lehet állni Isten előtt, végiggondolva a hetet, hálát adva mindenért, és erőt kérve a következő hét feladataihoz. Amikor diákjainktól azt kérjük, hogy vegyenek részt gyülekezetük istentiszteletein illetve miséin, szeretnénk, ha ez a megállás beépülne az életükbe, és később is része lenne a mindennapjaiknak.

A tanév során mind az egyházi, mind a nemzeti ünnepeinkre különös gondot fordítunk, hogy az előttünk járó nemzedékek küzdelmét, hitét, életét követendő példaként állíthassuk diákjaink elé.

Sok apró, kisebb program is színesíti a hitéletet minden évben: adventi és böjti délután meghívott előadókkal, műsorral, projekthetek, amikor egy kicsit megmozgatjuk a diákjainkat is, imaséták, amivel szintén a lelki/hitbeli épülést célozzuk.

Kiemelkedő esemény a hitélet terén a tavaszi csendesnapunk, amikor számos program, előadás közül választhatnak diákjaink érdeklődésüknek megfelelően.

A programok, alkalmak mellett nagy gondot fordítunk a személyes törődésre is. Lehetőség van lelkigondozásra azok számára, akik életük egy adott pontján megakadnak, vagy egyszerűen szükségük van valakire, aki meghallgatja őket.

Mindezek a hitélethez kapcsolódó alkalmak, események azt a célt szolgálják, hogy a hozzánk érkező diákok megismerjék Isten elfogadó szeretetét, felismerjék a Tőle kapott képességeiket, talentumaikat, és törekedjenek arra, hogy ezeket Isten dicsőségére fordítsák. Mindezt azzal a lelkülettel végezve, ami iskolánk vezérmondata a Bibliából:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

1Kor16,14
Kiemelt

LanguageCert

A Tatai Református Gimnázium akkreditált LanguageCert vizsgahely lett!


LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.

A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.

A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei

  • nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
  • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
  • a feladatok hétköznapiak, életszerűek
  • a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett
  • a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

A nyelvvizsga felépítése

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli részvizsga:

  1. olvasáskészség
  2. íráskészség

szóbeli részvizsga

  1. beszédkészség
  2. beszédértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

http://languagecert.hu/informacio vizsga

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken: http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat

Nyelvvizsga értékelése

A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.

Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség (Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található: http://www.languagecert.hu/ertekeles

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon. Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0308 E

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ www.nyak.hu