2890 Tata, Kossuth tér 10-11. | Telefon: (34) 586-576 | Email: | OM kód: 201217 Régi weblap | Facebook | YouTube
Tatai Református Gimnázium

Iskolánk története

Pontosan ugyanazon a helyen, ahol 1608-tól 1759-ig református iskola (1660-tól középiskola) volt, kezdte meg működését a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma. Négy évfolyamos, általános tantervű gimnázium, amely átvette a pápaiak pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét és egyéb dokumentumait.

162 diák jelentkezett az eredetileg 30-30 fősre tervezett két kilencedik osztályba. Végül összesen 72 tanulót vettünk föl, mert olyan sok volt az indokolt fellebbezés, valamint néhányan olyanok is jelentkeztek, akik másutt elvégezték az úgynevezett ˝nulladik˝, nyelvi előkészítő évfolyamot, sőt hárman a kilencedik osztály megismétlését is önként vállalták.

A nagy érdeklődés egyik oka valószínűleg az, hogy Budapest és Győr között -a főútvonal közvetlen közelében- nem volt egyetlen egyházi középiskola sem. Tehát azok, akik ilyen iskolában szerették volna folytatni a tanulmányaikat, csak úgy tehették meg, ha vállalták az internátusban lakást, a családi közösségből történő kiszakadást.

Sokak imája, munkája, áldozatvállalása, bizalma kellett ahhoz, hogy 2005. szeptember elsején megkezdődhessen a tanítás.

Asztalokat, székeket, táblákat, szertárainkhoz induló felszerelést elsősorban Hollandiából, Svájcból, valamint ˝anyaintézményünktől˝, a Pápai Református Kollégiumtól kaptunk, de segített számos más intézmény, gyülekezet és magánszemély is. Különösen a Kőkúti Iskola segített azzal, hogy használhatjuk a tornatermét és az ebédlőjét.

Az első tanév tapasztalatait fölhasználva csökkentettük az egyes nyelvi csoportok létszámát, választhatóvá tettük a francia és a latin nyelvet is az angol és a német mellett. Megemeltük a kilencedik évfolyamon az informatika és az énekórák számát, rajzból kettős órákat vezettünk be tizedikben, hogy ne kelljen egy-egy munkát félbehagyni.

Diákjaink kétharmada tatai, a többiek a környékről járnak be. Bár fenntartónk a Dunántúli Református Egyházkerület, tanulóinknak közel fele római katolikus, négyen evangélikusok. Minden diák a saját felekezetének hit-és erkölcstan óráira jár.

Sikerült megvásárolnunk a tatai önkormányzattól több mint ezer négyzetméter közterületet (kedvezményes áron), valamint magántulajdonból mintegy kétezer négyzetmétert. Így helyünk már van ahhoz, hogy iskolánkat és udvarunkat megnöveljük. Sőt Isten segítségét és sokak áldozatvállalását kérve abban is reménykedünk, hogy néhány év múlva saját torna-termünk is lesz.

Konzervatív iskola vagyunk. Ez nem valamiféle maradiságot jelent, hanem csupán annyit, hogy kipróbált ismeretanyagot adunk át, bevált módszerekkel, valamint fokozottabban törekszünk a keresztyén/keresztény és nemzeti értékek átörökítésére.

Felszerelésünk csak fokozatosan épül ki, de a kis létszám, a jól fölkészült, igényes tantestület, valamint a krisztusi szeretetre építő, személyes gondoskodás segíti diákjainkat abban, hogy harmonikusan fejlődjenek, felszínre hozzák mindazokat az értéket, amelyeket egyedül ők kaptak a Teremtőtől.

Tata, 2006. augusztus 21.

Dr. Kálmán Attila
      igazgató