2890 Tata, Kossuth tér 10-11. | Telefon: (34) 586-576 | Email: | OM kód: 201217 Régi weblap | Facebook | YouTube
Tatai Református Gimnázium

Bemutatkozás

Életképek a Tatai Református Gimnázium életéből

A Tatai Református Gimnáziumban 2023. szeptember 1-jén a 19. tanévet kezdtük meg. Az Úrnak adunk hálát azért, hogy rendes jelenléti tanítással indulhattunk.

Az elmúlt tanévek során jelentős veszteségek érték tanítványainkat. Családtagok elvesztése, iskolai programok, ünnepségek, tanulmányi kirándulások és a szalagavató bál elmaradása, vagy a rendezvények korlátozott keretek közötti megvalósulása (például a diáknap vagy a ballagás esetében).

Diákjainkat különböző mértékben viselte meg az otthoni bezártság, a közösség hiánya. Éppen ezért már a májusi nyitáskor is és az új tanév kezdetén is a legfontosabb feladatunk a közösségi élmény visszaadása. E célunk megvalósítása érdekében szerveztünk a jelenléti oktatásba való visszatéréskor különféle csoportos programokat, rendkívüli osztályfőnöki órákat. Az új tanév kezdetén erre fókuszáltunk a nevelési értekezleteinken, ebben a témában hívtunk meg előadókat a nevelőtestülethez, és a tanulóink tanévkezdő csendesnapját is ennek jegyében szerveztük. A diákok is keresik az alkalmakat az együttlétre. Tanításon kívüli osztályprogramokat szerveznek, lezajlott a 12. évfolyam őszi osztálykirándulása, és már szeptember első heteiben beindult a foci házibajnokság. Bár a mérkőzések reggel hét órakor kezdődnek, mégis bejönnek az iskolába nemcsak a játékosok, hanem az osztálytársak is szurkolni.

Öregdiákjaink is aktívak, több alkalommal tartottak iskolai szintű találkozót. A szervezésben segítséget jelent, hogy már a nevelőtestületünkben is voltak és vannak egykori tanítványaink.

A tantermen kívüli digitális oktatás időszakában a reggeli áhítataink is átkerültek a digitális térbe. Hálát adunk azért, hogy most ismét együtt lehet a teljes iskolaközösségünk a templomban a reggeli áhítatokon, több mint 400 diák és a tanárok. Erőt ad, hogy minden nap közös énekléssel, Isten igéjével kezdhetjük a munkát.

Az elmúlt tanévekben szervezetében is átalakult a gimnáziumunk. A két párhuzamos négyévfolyamos osztály mellett megjelent egy hatévfolyamos gimnáziumi osztály is. Az elmúlt tanévben érettségiztek az új képzési forma első diákjai. Jó eredménnyel vizsgáztak, bár a vírushelyzet miatt a vizsgák szóbeli része elmaradt. Így a szóbeli érettségin remélt meggyőző feleleteket nem hallhattunk. Reményeink szerint az idei tanévben már teljes vizsgán is bizonyíthatják a hatéves kitartó munkájuk eredményét.

Két éve, 2019. szeptemberében került átadásra a gimnáziumunk új tornatermi szárnya. Az épület részben az egyházkerület közreműködésével kapott állami támogatásból, részben saját forrásból valósult meg. Sajnos a járvány miatt nem sokáig tudtuk használni. Viszont kihasználva a tantermen kívüli oktatás adta lehetőségeket, a tornatermi szárny öltözők feletti szintjeit is befejeztük, immár saját forrásból. Konditermet, további öltözőket, diákéttermet és tálalókonyhát alakítottunk ki. A konyha használatbavétele a következő hetekben várható. Hálával tartozunk azért, hogy diákjaink hamarosan kulturáltabb körülmények között étkezhetnek.

Az Úr kegyelmében bízva reménykedünk abban, hogy e tanévünket végre teljes egészében jelenléti oktatással folytathatjuk.

„Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.” Zsolt 147:11

Illés Dániel

igazgató