2890 Tata, Kossuth tér 10-11. | Telefon: (34) 586-576 | Email: | OM kód: 201217 Régi weblap | Facebook | YouTube
Tatai Református Gimnázium

Felvételi tájékoztató

TRG logo

Tisztelt Szülők! Kedves Testvéreink!

A gyermek – adottságaival együtt – Isten ajándéka.

Fejlődését nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felnő. Számára 10- 15 éves korig elsősorban a család, utána az iskola, a kortárs diákközösség a meghatározó. Nem mindegy tehát, hogy hová, és kikkel jár együtt a legfogékonyabb korában.

FŐ CÉLJAINK:

Már a korábbi alkotmányunkban is szerepelt (67.§), és a 2011-ben elfogadott Magyarország Alaptörvénye („Szabadság és felelősség” című fejezet XVI. cikk) is minden szülő számára biztosítja a szabad iskolaválasztást. A 2005-ben alapított Tatai Református Gimnáziumban a magas színvonalú és eredményes oktatás mellett krisztusi szeretettel, következetesen, igényesen foglalkozunk diákjainkkal. A keresztény/keresztyén és nemzeti értékek fokozottabb megbecsülésére, lelkiismeretes tanulásra és becsületes munkára igyekszünk nevelni. Az átlagosnál több figyelmet fordítunk diákjainkra, de többet is követelünk tőlük. Nem csupán tanulmányi, hanem magatartási-erkölcsi téren is.

Fontosnak tartjuk az általános műveltség átadását, a sokféle képesség kipróbálását. A kisebb csoportlétszámok és a munkatársaink elkötelezettsége lehetővé teszi, hogy szakszerű, igényes tanári munkával, minden diáknak személyre szólóan segítsünk abban, hogy az adottságainak megfelelő legjobb eredményt érhesse el.

Hála Istennek és az érintettek lelkiismeretes munkájának, diákjaink sikeresen tudnak továbbtanulni az általuk választott egyetemeken, főiskolákon. Az Oktatási Hivatal adatai alapján az elmúlt években iskolánk tanulói kiemelkedően teljesítettek minden érettségi tantárgy emelt szintű érettségi vizsgáin, így elmondható, hogy a Refiből bármilyen továbbtanulási irányba el lehet indulni. Agimnázium szinte minden tantárgyból országos szinten a legjobb 100 iskola között, megyei szinten a legjobb 4 iskola között található.

 Idén átadásra került az újonnan megépített étkező és kiszolgáló konyha, és tanulóink már használják a közelmúltban átadott természettudományos szaktantermet, robotika labort és az új sportcsarnokot is. Iskolánk idén két új, klimatizált konténer tanteremmel is bővült.

A 2023/24-ES TANÉVBEN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK:

 • Négyévfolyamos gimnáziumi nevelés (9. évfolyam, tanulmányi terület kódja: 0001),
  humán, reál és általános csoporttal. A humán irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a magyart, a reál irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a matematikát.
 • Hatévfolyamos gimnáziumi nevelés (7. évfolyam, tanulmányi terület kódja: 0002).
  Ide azokat a tehetséges diákokat várjuk, akik már 7-8. osztályos korban tudják vállalni a komolyabb, gimnáziumi terhelést. Az osztályban emelt óraszámmal tanítjuk az idegen nyelvet, a matematikát és a magyart.

A hatékonyabb tanulást további csoportbontások teszik lehetővé matematikából, magyar nyelvből, informatikából – digitális kultúrából, idegen nyelvekből, valamint hit- és erkölcstanból (református, római katolikus, evangélikus, baptista).

Valamennyi osztályban emelt óraszámmal tanítjuk az első idegen nyelvet. Egy-egy évfolyamon egy időben tartjuk a nyelvi órákat, így lehetőség van arra, hogy angolból és németből különböző szintű csoportot szervezzünk a diákok felkészültségét, tehetségét, illetve szorgalmát figyelembe véve. Második idegen nyelvként választható kezdő szinten francia vagy orosz nyelv is.

Szinte minden tantárgyból indítunk emelt szintű érettségire felkészítő csoportot, így a 11. és 12. évfolyamon jelentős többletet kap a továbbtanulásnál fontos két választott tantárgy (plusz három vagy akár négy óra többlet).

A különféle szakkörök lehetőséget és többlet óraszámot jelentenek a magasabb szintű tudás megszerzéséhez. Ezen kívül színesítik életünket tízperces reggeli áhítatok, énekkar, Big Band zenekar, színjátszó kör, bábszakkör, sítábor, gyalogtúrák, gyülekezetlátogatások, éjszakai úgynevezett „túlélő” túrák, házi foci- és pingpongbajnokságok, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, pályázatok, kiállítások, ünnepségek, megemlékezések, hangversenyek, salátabár, diáknap, stb.

Iskolánk részt vesz a református iskolarendszer országos tehetségfejlesztő programjában (tehetségazonosítás, tehetségfejlesztő foglalkozások-szakkörök, nyári táborok stb.).

NYÍLT NAPOK

 • 2022. NOVEMBER 17-én csütörtökön és
 • 2022. NOVEMBER 25-én pénteken

7:53-8:03 áhítat a református templomban (Kocsi u. 15)

8:10-11:45 tanítás az iskolában, nyitott ajtók mellett

17:00-tól tájékoztató a második emeleti nagyteremben (Illés Dániel igazgató és Dr. Szabó Elődné intézményi lelkész)

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A tata-refi.hu/felvi/szandek linken található „Előzetes szándéknyilatkozat” elektronikus űrlap 2022. december 2. péntekig tölthető ki. Ezen nyilatkozat beküldése nem jár elköteleződéssel, de megkönnyíti a munkánkat (pl. kapcsolatfelvétel). Ugyancsak december 2-ig beérkezően lehet hozzánk is jelentkezni a „központilag kiadott, egységes, kompetenciaalapú írásbeli vizsgára”, melynek időpontja 2023. január 21. szombat.

A nálunk megírt (és központi pontozási útmutató alapján kijavított) vizsgát elfogadják más középiskolában is, mint ahogy mi is elfogadjuk a másutt megírt ugyanilyen vizsga pontszámait.

Ingyenes matematika felvételi vizsgára felkészítő szakkört tartunk november 25-én, december 2-án, december 9-én és december 16-án (pénteki napokon) 14:30-16:00- ig. A tematikus ismétlés és felkészítés után, a felkészítő alkalmakon részt vevő diákok számára ingyenes próbafelvételi vizsgát tartunk. Szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadikos diákokat!

Minden felvételizőnek gyakorlásra javasoljuk az előző évek felvételi feladatsorait, amelyek a javítási útmutatókkal együtt megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

A felvétel szükséges feltétele, hogy a jelentkező és gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola világnézeti elkötelezettségét és az erre épülő követelményrendszerét. (http://www.tata-refi.hu/felvi/kovrendsznyil.pdf)

PONTSZÁMÍTÁS

A jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi írásbelin a szövegértést (maximum 50 pont),
 • a központi felvételi írásbeli matematikai megoldásait (maximum 50 pont),
 • az általános iskolai eredményt

8. osztályosoknak: 7. év végi és 8. félévi átlag* (maximum 50 pont),

6. osztályosoknak a 6. félévi átlag* (maximum 50 pont),

 • a szóbeli meghallgatás eredményét (maximum 50 pont).

*Az általános iskolai eredmények átlagánál a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:

6. osztályosoknak: 1. irodalom 2. magyar nyelv 3. matematika 4. történelem 5. idegen nyelv 6. természetismeret 7. hittan / erkölcstan 8. ének 9. rajz 10. testnevelés 11. informatika

8. osztályosoknak: 1. irodalom 2. magyar nyelv 3. matematika 4. történelem 5. idegen nyelv 6. fizika 7. kémia 8. biológia 9. földrajz 10. hittan / erkölcstan 11. ének 12. rajz 13. testnevelés 14. informatika

Kérjük, hogy a féléves bizonyítvány másolatát juttassák el nekünk, amint rendelkezésükre áll!

A 2023. március 4. szombaton megrendezésre kerülő szóbeli meghallgatáson elsősorban a jelentkezők érdeklődési körét, körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát vizsgáljuk. Előnyt jelent a pozitív lelkészi, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás (http: //www.tata-refi.hu/felvi/ajanlas.pdf), a példás magatartás, valamint a tanulmányi, kulturális vagy sport területén elért kiemelkedő teljesítmény. Emellett a jelentkezők bibliaismereti jártasságát is figyelembe vesszük, előre megadott bibliai történetek alapján. Ennek pontos részletei szintén iskolánk honlapján a „Felvételi tájékoztató” menüpont alatt olvashatók.

Áldást kérve életükre, szeretteikre, szolgálatukra, szeretettel és tisztelettel küldöm üdvözletemet, kollégáim nevében is:

Tata, 2022 őszén

Illés Dániel igazgató