2890 Tata, Kossuth tér 10-11. | Telefon: (34) 586-576 | Email: | OM kód: 201217 Régi weblap | Facebook | YouTube
Hitélet

Hitélet

A Biblia tanítása szerint minden gyermek Isten ajándéka – nemcsak a család számára, hanem az egész világ számára. Éppen ezért mi is így tekintünk a hozzánk érkező diákokra, és abban a négy illetve hat évben, amit nálunk töltenek, igyekszünk ehhez méltóan foglalkozni velük.

Nem csupán a teljesítményre figyelünk, hanem az embert is nézzük, azt, ami a jegyek, eredmények mögött van. Meggyőződésünk, hogy a mai világban nem csupán a tárgyi, szellemi tudás lényeges, hanem a lelki egészség, rátermettség is. Tapasztaljuk, hogy a jó és magasfokú teljesítmény tartósan csak akkor valósul meg, ha lelkileg is rendben vannak a diákjaink. Arra törekszünk, hogy gimnáziumunk elvégzése után ne csupán sikeres érettségi és felvételi legyen a kezükben, hanem megkapjanak minden útravalót ahhoz, hogy lelkileg egészséges és boldog felnőttek legyenek.

Meggyőződésünk szerint a lelki élet része az Istenbe vetett hit, ami hatalmas segítség minden terén az életnek. Egyetértünk Kálvin Jánossal, aki azt mondja, hogy

„Egész bölcsességünk… két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből.”

Ezért iskolánkban a magyar református iskolák hagyományainak megfelelően a szellemi tudás megszerzése mellett szeretnénk diákjainkat keresztyén hitre, a Biblia útmutatása szerint tisztességre, erkölcsi tartásra, önálló gondolkodásra nevelni. Erősíteni kívánjuk a családhoz, egyházhoz, nemzethez való kötődést. Ez sokféle módon valósul meg a tanév során.

Minden tanévet az évnyitó és évzáró istentisztelet keretez, ezzel is kifejezve, hogy Istennel indulunk, és a végén neki adunk hálát a megtett útért. Szalagtűző és ballagási ünnepségünk rövid áhítattal kezdődik, amiben Isten vezetése, segítsége hangzik el végzőseink felé.

Az iskolai hitélet meghatározó alkalma a mindennapos reggeli tízperces áhítat, amikor tanárok és diákok együtt hallgatják Isten bátorító, a naphoz erőt adó, útmutató szavait.

A felekezetek szerinti heti két hittanóra lehetőséget ad arra, hogy a Biblia tanításait diákjaink megismerjék, és a különböző életkérdésekre együtt választ találjunk. Ezeken az órákon minden előkerül, ami a tanulók életét érinti: pályaválasztás, párkapcsolat, önismeret, társadalmi kérdések, kapcsolati nehézségek, szórakozás. Arra törekszünk, hogy diákjaink megtanuljanak felelősségteljesen élni, számolva döntéseik következményeivel, és önállóan gondolkodjanak az őket körülvevő világ eseményeiről, dolgairól.

A lélek ápolásának fontos része a vasárnapi istentisztelet illetve mise látogatása. Hetente egyszer ünnepibb körülmények között meg lehet állni Isten előtt, végiggondolva a hetet, hálát adva mindenért, és erőt kérve a következő hét feladataihoz. Amikor diákjainktól azt kérjük, hogy vegyenek részt gyülekezetük istentiszteletein illetve miséin, szeretnénk, ha ez a megállás beépülne az életükbe, és később is része lenne a mindennapjaiknak.

A tanév során mind az egyházi, mind a nemzeti ünnepeinkre különös gondot fordítunk, hogy az előttünk járó nemzedékek küzdelmét, hitét, életét követendő példaként állíthassuk diákjaink elé.

Sok apró, kisebb program is színesíti a hitéletet minden évben: adventi és böjti délután meghívott előadókkal, műsorral, projekthetek, amikor egy kicsit megmozgatjuk a diákjainkat is, imaséták, amivel szintén a lelki/hitbeli épülést célozzuk.

Kiemelkedő esemény a hitélet terén a tavaszi csendesnapunk, amikor számos program, előadás közül választhatnak diákjaink érdeklődésüknek megfelelően.

A programok, alkalmak mellett nagy gondot fordítunk a személyes törődésre is. Lehetőség van lelkigondozásra azok számára, akik életük egy adott pontján megakadnak, vagy egyszerűen szükségük van valakire, aki meghallgatja őket.

Mindezek a hitélethez kapcsolódó alkalmak, események azt a célt szolgálják, hogy a hozzánk érkező diákok megismerjék Isten elfogadó szeretetét, felismerjék a Tőle kapott képességeiket, talentumaikat, és törekedjenek arra, hogy ezeket Isten dicsőségére fordítsák. Mindezt azzal a lelkülettel végezve, ami iskolánk vezérmondata a Bibliából:

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

1Kor16,14