Jelentkezés a 6 évfolyamos képzésre

Tisztelt Szülők! Kedves 6-ososok!

A hatévfolyamos képzésre jelentkezés nem egyszerű adminisztrációs lépéseit segítségképen összefoglaltuk:

1. lépés:

2020. december 4-ig (péntek) kérjük eljuttatni a következő dokumentumokat az iskolának :

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára (6 és 8-osoknak is)

Előzetes szándéknyilatkozat (6-osoknak)

Lelkészi ajánlás (nem kötelező, de előnyt jelenthet)

Követelmény rendszert elfogadó nyilatkoza

2. lépés:

2021. január 23. (szombat) - a felvételi megírása

3. lépés:

2021. február 19. péntekig:

Idézet az Oktatási Hivatal oldaláról:

˝Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.˝
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program 2021 januárjában lesz elérhető a

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni

 honlapon.  

FONTOS! Az általános iskolai eredmények átlagánál a következő tantárgyakat vesszük figyelembe a 6. osztályosoknál: 1. irodalom 2. magyar nyelv 3. matematika 4. történelem 5. idegen nyelv 6. természetismeret 7. hittan / erkölcstan 8. ének 9. rajz 10. testnevelés 11. informatika

Csak a 6. félévi jegyeket kell feltüntetni, de kérjük, hogy ezeket mind rögzítsék a felületre. A magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem rögzítése után kell további tantárgyakként hozzáadni a többi tantárgyat!

Az itt legenerált

1. A tanulói adatlapot a Felvételi Központba - 9001 Győr, Pf. 694

2. A jelentkezési lapot iskolánknak - 2890, Tata, Kossuth tér 10-11.

kell továbbítani.

Amennyiben a központi felvételit nem nálunk írta a jelentkező, akkor kérjük az értékelő lap másolatát is eljuttatni hozzánk!

4. lépés:

2021. február 27. (szombat) - részvétel a szóbeli meghallgatáson


Fontos megjegyzések:

Az iskolánk OM azonosítója: 201217. A feladatellátási hely kódja: 001, A tanulmányi terület kódja: 0002.

A tanulmányi eredményeknél elég csak a 6. félévi eredményeket  beírni (utolsó oszlop)!

 

***

A szóbeli meghallgatás február 27-én, szombaton lesz, részletes időbeosztás később készül, és mindenkit értesítünk! Kérjük, hogy a 6. félévi jegyek bemutatása miatt az ellenőrző könyvüket hozzák magukkal!

További információkért hívhatják az igazgatóhelyettest: 20/3112070 vagy az iskolát 34/586576.

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu