BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

F  E L H Í V Á S !

A BME KÖZOKTATÁSI VEZETŐKÉPZŐ ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
képzése
A TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
konzultációs helyszínen indul.

Tisztelt Kolléganő, Tisztelt Kolléga!
Tájékoztatom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően ismét meghirdetésrekerül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki PedagógiaTanszéke által akkreditáltatott  KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGASZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

A beiratkozáshoz, jelentkezéshez és egyéb tájékoztatáshozszükséges dokumentumok a képzés honlapján elérhetők (http://kozoktvez.mpt.bme.hu)a „Jelentkezések” / „Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányútovábbképzési szak” menüpont alatt.

A képzésre való jelentkezést az is indokolja, hogy a 2011.évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről 67. § (1) bekezdése meghatározza anevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételeit. A b)pont szerinti feltétel a „pedagógus szakvizsga keretében szerzettintézményvezetői szakképzettség”, tehát a meghirdetett képzéssel megszerezhetőszakképzettség.

A képzésnek a megyében lakók számára lényegesen kedvezőbbelérhetőségét, megközelítését teszi lehetővé, hogy már évek óta Tata iskonzultációs helyszínként működik. A 2016/2017-es tanév II. félévében, a TataiReformátus Gimnáziumban indul a kihelyezett képzés, amennyiben a jelentkezőkszáma eléri a 15 főt.

A képzés négy féléves, mely távoktatásos formábanszemeszterenként két-három konzultációval és gyakorlattal jár. Mind akonzultációk és a gyakorlatok, mind a vizsgák és a szigorlatok Tatán lesznek, azáróvizsgát Budapesten kell letenni.

A képzés költsége, 135.000.- forint/szemeszter, mely a képzéshezkapcsolódó valamennyi szolgáltatást tartalmazza. (Fenti összeg tartalmazzakihelyezett képzés miatti költséget is.)

Tisztelt Vezető Kolléganő, Tisztelt Vezető Kolléga!
A képzésre már több érdeklődő jelentkezett, de a kihelyezett képzés indításilétszámhoz szükséges keret még nem telt be, ezért kérem, a fentiekről azérdeklődő kollégákat is szíveskedjen tájékoztatni, illetve mindezt azintézményéhez tartozó tagintézmény/telephely számára is megküldeni!

Jelentkezési határidő: 2017.  augusztus 25.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lapnak „kötelezettségvállalás”-nak valaminta pedagógus oklevél másolatának a gimnázium címére történő eljuttatása postaiúton vagy személyesen, illetve elektronikus úton - scennelt változatban.
• postai/személyes úton: Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuthtér 10-11.
• elektronikus úton: 
igazgato@refi-tata.hu

Beiratkozás: 2017.  augusztus 28 (hétfő) 14.00 óra
Helye: Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11. fsz. 5. terem

További információ Illés Dániel igazgatótól kérhető (igazgato@refi-tata.hu e-mailcímen vagy 20/522-99-18 telefonon, vagy a képzés honlapján: http://kozoktvez.mpt.bme.hu).


Tata, 2017. június 9.


Tisztelettel:

 Illés Dániel
 igazgató 


 


 

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu