Nyilatkozat

Letölthető innen:
Követelmény rendszert vállaló nyilatkozat (pdf)

A KÖVETELMÉNYRENDSZERT VÁLLALÓ NYILATKOZAT 
     Tudomásul vesszük, hogy a Tatai Református Gimnázium, miközben az átlagosnál több figyelmet fordít diákjaira, többet is követel tőlük. Nem csupán tanulmányi, hanem magatartási-erkölcsi téren is.

  1.) Az új diákjaink a tanévnyitón az alábbi szövegű esküt mondják el:

     ˝Én ......................a Szentháromság, egy, örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a Tatai Református Gimnázium diákjához méltó módon élek, életemet Istennek, hazának, tudománynak szentelem. Szüleimet, tanáraimat tisztelem, diáktársaim iránt testvéri szeretettel viseltetem. Az iskola hagyományait ápolom, törvényeit megtartom. Kérem Istent, hogy életem, egyházam és magyar nemzetem hasznára, dicsőségére szolgáljon. Isten engem úgy segéljen!˝

     2.) Mindenkinek részt kell vennie tanítási napokon a 10 perces reggeli áhítaton, heti 2 órában (a saját felekezetének megfelelő) hit- és erkölcstant kell tanulnia, vasárnapokon pedig templomba mennie. (Ha tanévenként legalább 30 alkalommal nem vesz részt istentiszteleten vagy misén, azt az iskola súlyos fegyelemsértésnek tekinti.)

     3.) Tilos a dohányzás, az alkohol és mindenféle más kábítószer birtoklása vagy fogyasztása, a durvaság, bárkinek a megalázása, a káromkodás és a trágár beszéd. Azt a diákot, aki lop, kábítószert hoz a diákközösségbe, kábítószeres vagy alkoholos állapotban jelenik meg az iskolában vagy az iskola rendezvényén, vagy társát fizikailag bántalmazza, azonnali hatállyal kitiltják az iskolából, mert méltatlanná vált a közösség bizalmára.

      4.) Az iskola elvárja diákjaitól a lelkiismeretes tanulást, a házirend maradéktalan betartását, tanítási napokon az iskolában köpeny viselését, köszönést minden iskolánkba látogató felnőttnek, az egymást segítő, kulturált magatartást, a tisztaság, a rend és a berendezések gondos megőrzését, a pontosságot.

A nyilatkozat szövegének gondos tanulmányozása után  döntöttünk úgy, hogy önként vállalva az iskola követelményrendszerét, jelentkezik ................................................................ tanuló a Tatai Református Gimnáziumba, a 2018/19-es tanévre.

 

___________________
     az apa, vagy

gondviselő aláírása

___________________
      az anya, vagy       

  gondviselő aláírása

___________________
       a tanuló aláírása

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu