Az első tanév eseményei dióhéjban

Hálát adunk Istennek, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik imáikkal, munkájukkal, bizalmukkal és áldozatvállalásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 2005 őszén megkezdhette működését a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma két kilencedik osztállyal, 72 diákkal.

Az épület felújítását Markos Anikó építészmérnök tervei alapján, Kemény Mátyás kőműves-festő-parkettázó szervezésével több, mint húsz helyi vállalkozó, alig 3 hónap alatt végezte el. A bútorok jelentős részét Hollandiából és Svájcból kaptuk Dr. Piri Zoltán tanár és Dr. Komáromy János állatorvos közvetítésével. A Kőkúti Általános Iskola engedélyezte tornatermének és ebédlőjének használatát, Anyaiskolánk, a Pápai Református Gimnázium pedagógiai programjának és más dokumentumainak átengedésével, valamint számos felszerelési tárggyal segített. A Tatabányai Kereskedelmi Szakközépiskolától számítógépeket, a Megyei Múzeumok Igazgatóságától fénymásolót, egyéni adományozóktól pianínót, televíziót és pénzt kaptunk. A nagytakarítást és a költözködést diákjaink és szüleik végezték.

Szeptember elejére az iskolaépület egészére kiterjedő, korszerű számítógép-hálózatot építettünk ki. Októberben rákapcsolódhattunk a Közhálóra. Azóta minden gépünkről elérhető az internet kapcsolat.

Hivatalosan meg sem hirdettük az állásokat, mégis 60 tanár pályázott hozzánk (16-ot tudtunk fölvenni), s a 162 jelentkező tanuló közül végül 72 lett a mi diákunk. Közülük 45 tatai és 27 bejáró, 45 leány és 27 fiú, református: 33, római katolikus: 32, evangélikus: 2, nem jelölte meg a vallását: 5.

2005. augusztus 28-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten és ünnepélyes tanévnyitón mintegy ezren vettek részt. (A perselypénz felét, százezer forintot eljuttattuk az árvízsújtotta székelyföldi Siménfalvára.) A tanévkezdő napokon ismerkedtünk egymással, valamint az iskola követelményrendszerével, és ekkor kapta meg mindenki a tankönyveket, az iskolajelvényeket, valamint az emblémával ellátott sötétkék köpenyeket és piros tornatrikókat.

Minden tanítási napot ¾ 8-kor 10 perces áhítattal kezdünk, amelyet fölváltva tartanak iskolánk tanárai és a különböző felekezetek papjai-lelkipásztorai. Önképzőkörünk, Bognár Istvánné tanárnő vezetésével rendkívül színvonalas műsorral szolgált nemzeti, egyházi és iskolai ünnepélyeinken, megemlékezéseinken. Sikeresen mutatkozott be kamarakórusunk is több alkalommal, Csere Márta tanárnő irányításával.

Sportolóink Kőhalmi Zoltánné és Sebestyén Balázs testnevelő-tanárok vezetésével szép eredményt értek el Debrecenben , a református középiskolák országos atlétikai versenyén: Eck József  100 m-en harmadik, távolugrásban hatodik, Csabai Bence magasugrásban harmadik, Bakó Eszter távolugrásban negyedik, Szileszki Anikó 400 m-en, Szabó Eszter (Csiri) pedig súlylökésben  ötödik helyezett lett.

Jó hangulatú volt az a két táncház-délután, amelyet élő zenére, a Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolájával közösen rendeztünk, Kun Katalin igazgatónő és Gerlecz László tanár szervezésében.

Kellemes őszi időben tettük meg a szalonnasütéssel, vetélkedővel, játékokkal kiegészített 15 km-es gyalogtúránkat a Vértesben, a Csákányos-puszta - Mária-szakadék – Vitányvár – Szarvas-kút – Mátyás-kút – Várgesztes útvonalon.

Iskolánkban alakult újjá a Rákóczi Szövetség tatai csoportja. Az alkalmon részt vett a szlovákiai Észak-Komáromból a Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont tíz diákja Madarász Róbert igazgató vezetésével, és Dr. Halzl József, a szövetség országos elnöke. A tatai csoport alelnökévé 9.B osztályos diákunkat, Truszek Tímeát választották.

A fenntartható fejlődés címmel tudományos előadás-sorozatot hallgattunk meg. Előadók voltak: Dr. Végh László atommag-fizikus (Debrecen), Dr. Somogyi Gyula ökológus (Székesfehérvár) és Dr. Dőry István biológus (Szentendre).

Az októberi és a februári szülői értekezleteinken , valamint szaktanári fogadóóráinkon csaknem minden diákunk szülei részt vettek. Nyílt napjainkon (október 17. és november 18.) együttvéve 250-300 nyolcadikos diák és szülő vett részt, és autóbusszal jöttek el a tatabányai Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola diákjai Csák Lajos igazgatóval az élen.

November 24-én Dr. Kicska Zsuzsanna iskolaorvos és Újlakiné Pándi Emőke védőnő (egészséges táplálkozásra buzdításul, családok bevonásával) kóstolóval egybekötött ételbemutatót, salátabárt rendezett.

December 1-jén, az igés-zenés-verses adventi esténken részt vett és beszédet mondott Dr. Pápay Lajos győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és Iskolabizottságának elnöke, valamint Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

Mikuláskor az osztályok „Ki mit tud?” –ot rendeztek, és sorshúzás alapján apró ajándéktárgyakat készítettek egymásnak. Az énekkar és az önképzőkör tagjai (önkéntesekkel kiegészülve) a Karácsony előtti napokban köszöntötték a város öregotthonainak lakóit. Ajándékcsomagokat készítettünk rászorulóknak.

A 142 nyolcadikos (akik beküldték az „előzetes szándéknyilatkozat”-ot) december 10-én, szombaton fogalmazást írt, szövegértési feladatot oldott meg, és valamennyien részt vettek egyéni beszélgetésen. Közülük került ki az a 67 diák, akit áprilisban fölvettünk a 2006/2007 tanév 9. évfolyamára. Aznap délután kilencedikes tanulóinkkal Budapesten a Szépművészeti Múzeumban megnéztük az egyiptomi kiállítást, a Madách Színház stúdiójában pedig  Shakespeare Hamlet című drámáját.

December 21-én műsoros Karácsony-esttel készültünk az ünnepre.

A magyar kultúra napjára a gyülekezettel közösen emlékeztünk a január 22-i, vasárnapi zenés-irodalmi istentiszteleten

A Rákóczi Szövetség kezdeményezésére a március 15-i ünnepélyt Észak-Komáromban, a Dunamenti Múzeum dísztermében tartottuk, a Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium diákjaival. Az ünnepség után a vendéglátó diákok vezetésével megnéztük a múzeumot, a történelmi városmagot, valamint  részt vettünk a városi ünnepélyen és koszorúzáson is.

Április 8-án, szombaton 50 nagyméretű hársfacsemetét ültettünk el a Baji út mentén (az edzőtábor kerítésénél) az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. Arra a 8 Tatabányáról érkezett bányászfiatalra is emlékeztünk, akik 1956. október 26-án a baji laktanyánál sortűz áldozatai lettek: Égert Ernő József (20 éves), Jakab Ferenc (30), Kenár Lajos (34), Knáb Vilmos János (17), Kovács Lajos (27), Kovács Nándor (27), Némedi László (18) és Sorok Gyula (24 éves).

Április 20-án autóbuszos kiránduláson voltunk anyaiskolánkban, Pápán. Megnéztük a városközpontot, a gimnáziumot, az internátusokat, a teológiát és a tudományos gyűjteményeket. A fiúk fociban győztek, a leányok kosárlabdában kikaptak a pápai kilencedikesekkel vívott mérkőzésen. Útközben Pannonhalmán a székesegyházban Szalay Gábor atya tartotta a reggeli áhítatot, s láttuk a könyvtárat és a bencések által készített fotókat is.

Az április végi árvíz alkalmából fiaink segítettek Dunaalmáson a református templom és parókia megvédésében.

Május 10-től négy napos kiránduláson voltunk a Börzsönyben. Megnéztük: Verőcén Gorka Géza és Gorka Lívia kerámiáit, Zebegényben a Kós Károly által tervezett rk. templomot, a Szőnyi István Emlékmúzeumot, a Trianon-emlékművet és a hajózási múzeumot, Nagybörzsönyben az Árpád-kori templomot, a vízimalmot és utaztunk az erdei kisvasúttal; Esztergomban láttuk a bazilikát a Bakócz-kápolnával és a kincstárral. Közben volt két kb. 18-20 km-es gyalogtúránk is: az egyik a Nagyhideghegyre, a másik Salgóvárra. Emlékezetes marad a számháború, a műsoros tábortűz, a zseblámpafoci és az éjszakai erdei séta is.

Áldozócsütörtökön csendes nap volt. Úrvacsorás istentiszteletettel (a katolikusoknak ezalatt Sütő Miklós atya áhítatot tartott), megnéztünk 150 színes diaképet Erdélyről, meghallgattuk Verebes Róbert nagybőgő szólóhangversenyét, s városismereti sétát tettünk a tatai várig.

Június 2-tól 5-ig (Tremmel Ákos szüleinek a szervezésében) 26 diákunk csíksomlyói pünkösdi zarándoklaton vett részt.

Június 7-én Kovách Aladár Téli zsoltár című (Apácai Csere János életét bemutató) színdarabját néztük meg a tatai Eötvös József Gimnáziumban, az ottani diákok előadásában.

Június 7-én és 9-én írásbeli vizsga volt matematikából és a választott idegen nyelvből. Június 13-14-15-én pedig szóbeli vizsga volt hit-és erkölcstanból, magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelemből.

Majdnem minden diákunk sikeresen fejezte be az első évet. Csupán ketten kaptak elégtelent egy-egy tantárgyból. Ők augusztus végén javítóvizsgát tehetnek. Örülünk annak, hogy senki sem morzsolódott le eddig.

Június 18-án, vasárnap 14 órától a tanévzáró istentiszteleten Dr. Márkus Mihály püspök-lelkipásztor hirdette az igét, s az igazgató  okleveleket és jutalomkönyveket osztott ki a legjobb tanulóknak és  a különböző versenyeken, pályázatokon kiemelkedő eredményt elérőknek. Kitűnő lett: Balázsfalvi Balázs, Császár Orsolya és Szabó Eszter (9.A)

Mindenkinek gondos felkészülést és eredményes tanévet kívánok munkatársaim nevében is:  

Dr. Kálmán Attila                                                                                                                  

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu